Licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje tarptautinis atviras projekto konkursas

Licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje tarptautinis atviras projekto konkursas
Vieta Vilnius, Vasario 16-osios g. 1
Paskirtis Visuomeninės paskirties
Metai: 2019

Pagrindinė projektuojamo viešbučio architektūrinė įdėja - lengvas konsolinis, sklendžiantis trikampis pabrėžiantis svarbiausias vizualines Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, Dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksos apžvalgos kryptis.

Projektuojamo viešbučio pastato tūris komponuojamas ir formuojamas taip, kad maksimaliai leistų apžvelgti gretimus saugomus statinius ir erdves iš kertinių aplinkinių panoramų, tuo pačiu savo monumentaliomis formomis pabrėžtų sankryžą tarp naujų dešiniojo Neries kranto dangoraižių ir Vilniaus senamiesčio. Pastato tūriui lengvumo suteikia konsolinės dalys, tuo pačiu pabrėždamos pagrindinio įėjimo vietą ir A. Goštauto ir J. Tumo-Vaižganto gatvių sankryžos svarbumą.Viešbučio tūris skaidomas architektūrinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į gretimo užstatymo masteliškumą. Tuo tiklsu formuojamas ilgojo J. Tumo-Vaižganto gatvės fasado lūžis sudalinantis šį fasadą į tris tūrines dalis. Architektūrinis fasadų masteliškumas parenkamas atsižvelgiant į gretimų saugomų pastatų masteliškumą, ritmiškumą.

Projektuojami licėjaus pastatų tūriai yra įsiterpę tarp saugomų statinių, todėl jie numatomi minimalių gabaritų, masteliškumo, neužgožiančių saugomų statinių, užtikrinančių licėjaus funkcionavimą, tačiau aiskiai leidžiatys suprasti, kad tai yra šiuolaikinės architektūros pastatai.

Įėjimas į licėjų iš A. Goštauto gatvės tarp saugomų statinių Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas ir Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas numatomas per įgilintą cokolinį aukštą tam kad užtikrinti svarbų vizualinį ryšį iš dešiniojo Neries kranto į Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią.

Licėjui būtina sporto salė numatoma požeminiame aukšte komplekso kieme, kuriai apšvietimas teikiamas per kieme numatomus stoglangius.

Visų projektuojamų komplekso pastatų tūriai formuojami taip, kad maksimaliai pabrėžtų ir išryškintų saugomo komplekso ir jo atskirų statinių ir statinių elementų svarbą ir apžvalgą

<
/
>