Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto architektūrinė koncepcija

  • Titulinis
  • Objektai
  • Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto architektūrinė koncepcija
Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto architektūrinė koncepcija
Vieta Tarp Vilniaus ir Kauno
Paskirtis Visuomeninės paskirties
Metai: 2015
Plotas 8300,8 m²

Muziejus sudalinamas į tris tūrius, lankytojų patalpų ir administracijos tūris, muziejaus ekspozicijų tūris, angaro, neeksponuojamai techninkai. Muziejaus ekspozicijų tūris išryškinamas, aukščių, forma, spalva kaip teritorijos dominantas. Statinių tūrių aukštingumo didėjimas projektuojamas atsižvelgiant į du aspektus, pagridinio į ėjimo į muziejų pabrėžimui ir muziejaus tūrio nuo automagistralės išryškinimui. Pagridinis dėmesys teikiamas muziejaus tūrio ir lauko ekspozicijos „atidengimui“ nuo nuo autostrados A1.
Lankytojų patalpų ir administracijos tūris su muziejaus ekspozicijų tūriu apjungiami stiklinę galeriją, savotišku „keliu“ kuriuo per muziejaus patalpas keliauja lankytojai, galerija iš abiejų pusių įrėminama stiklinėmis atitvaromis taip ją vizualiai iki begalybės.
Angaro, neeksponuojamas įrangai tūris projektuojamas greta muziejaus ekspozicijų tūrio, siekiant optimalaus funkcinio ryšio, tačiau orientuojamas tokia kryptimi, kad būtų kuo mažiau matomas nuo pagrindinių vizualinių krypčių.
<
/
>