PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas - UAB ,,Viltekta", įm. kodas 122030381, buveinės adresas A.Goštauto g. 8, Vilnius, Lietuva (toliau - „Bendrovė").

1.2. Ši privatumo politika (toliau - „Privatumo politika") yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (www.viltekta.com), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Bendrovėje besilankančių klientų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, Bendrovei vykdant savo veiklą, teikiant projektavimo paslaugas.

1.3. VILTEKTA internetine svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. VILTEKTA neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

1.4. Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Lankytojus, kokias teises jie turi.

1.5. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

 

2.Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys:

2.1.1.paslaugų teikimo tikslu (apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus, pvz. dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir kituose konkursuose);

2.1.2. paklausimams, atsiliepimams, skundams, konsultacijoms teikti;

2.1.3. komunikacijai elektroniniu paštu;

2.1.4. kandidatų į darbo vietas atrankai.

2.2. VILTEKTA tvarko:

2.2.1. Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių ir kitų sutartinių santykių su Bendrove (pavyzdžiui, dalyvaujate kartu viešuosiuose pirkimuose ar kituose konkursuose ir pan.);

2.2.2. kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, apsilankote mūsų interneto svetainėje ar FACEBOOK paskyroje ir pan.

2.3. VILTEKTA gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.4. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VILTEKTA įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. VILTEKTA svetainėje naudojami slapukai.Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant Bendrovės svetainėje. Slapukais Bendrovė siekia užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Lankytojų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

 

3. Duomenų apsauga ir „Facebook" naudojimas

3.1. VILTEKTA internetinėje svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.", 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook").

3.2. Kai naudodamiesi VILTEKTA tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook" serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook" serveriui perduodama informacija, kuriuose VILTEKTA tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook" narys, „Facebook" šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook" naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka", pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook" paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook" rinktų duomenis apie Jus per VILTEKTA tinklavietę, prieš apsilankydami VILTEKTA tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook".

3.3. „Facebook" šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties VILTEKTA neįtakoja, todėl teikia Jums VILTEKTA žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook" renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook" privatumo pranešimuose.

 

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

4.1. VILTEKTA naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu ir pan.).

4.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat turi teisę tvarkyti VILTEKTA duomenų tvarkytojai - serverio paslaugos teikėjas bei prekių siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti.

4.3. VILTEKTA iš tokių savo duomenų tvarkytojų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal VILTEKTA duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

4.4. VILTEKTA garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4.5. Kitais atvejais VILTEKTA turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

5. Informacija apie Lankytojų teises ir jų įgyvendinimas

5.1.Pateikę VILTEKTA asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

5.1.1. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

5.1.2. susipažinti su VILTEKTA tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

5.1.3. ištaisyti, pakeisti, patikslinti asmens duomenis;

5.1.4. nesutikti ir atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

5.1.5. prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

5.1.6. esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms, apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;

5.1.7. patekti skundą, jeigu manote, kad Jūsų duomenis Bendrovė tvarko pažeisdamas duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

5.2. VILTEKTA, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

5.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į VILTEKTA elektroniniu pašto adresu viltekta@viltekta.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

5.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su VILTEKTA pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu viltekta@viltekta.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga".

 

6. Privatumo politikos keitimas

6.1.VILTEKTA turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama VILTEKTA internetinėje svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti VILTEKTA svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite paslaugas ir/ar pateiksite užklausą per VILTEKTA internetinę svetainę.

6.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu viltekta@viltekta.lt arba paštu A. Goštauto g. 8, Vilnius, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis VILTEKTA internetinės svetainės paslaugomis.

6.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami VILTEKTA internetinės svetainės sistemoje.

Sutinku
Ištrinti slapukus ir išeiti