Chronology
0
800px-Vilnius_Seimas06.jpg
RECONSTRUCTION OR THE FIRST PALACE OF THE LR SEIMAS
Images
Construction
Drawing
Architects:
A.NASVYTIS, J.BALKEVIČIUS, A.BURBA, A.KATILIUS
Engineers:
A.ŽIŪKAS, D.KACEVIČIŪTĖ, D.LENKAITYTĖ, V.VAINIKONIS, V.VIKTORAVIČIUS, G.ZAICEVAS, E.TAMOŠIŪNAS, V.GUDONIS, D.MICŪRIENĖ, PV. A.NASVYTIS, PV.Koord. J.LIEKYS
Project manager:
Sutinku
Ištrinti slapukus ir išeiti